Begeleiding naar een betere leven en toekomst

Doel en Visie

Het bieden van een veilige gestructureerde overbruggingsplek voor jonge kinderen die niet binnen het reguliere aanbod geholpen kunnen worden. Care2Connect wil elke kind de kans en mogelijkheid bieden om te kunnen ontwikkelen, op eigen tempo, in een kleinschalige setting. Wij hebben oog voor de behoefte van ieder kind. Elke kind is uniek en staat bij ons centraal. We vinden het daarom belangrijk dat ieder kind een kans krijgt en wij samen optrekken met ouders en aanmelders om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkelbehoefte en de leefwereld van het kind.

Onze drie kernwaarden

Transparant

Maatwerk

Kwaliteit

Binnen het project De Brug biedt Care2Connect dagbestedingen ter overbrugging aan voor kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot 12 jaar.