Een oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk

Binnen het project De Brug biedt Care2Connect dagbestedingen ter overbrugging aan voor kinderen in de leeftijdscategorie van 3 tot 10 jaar.

Ambulante ondersteuning

Door lange wachtlijsten op het speciaal onderwijs (SO) of kinderdagcentra zien wij dat kinderen steeds meer en langer thuis komen te zitten. Voor deze groep is continuïteit in de zorg van essentieel belang. Wij van C2C bieden daarom ter overbrugging ambulante ondersteuning aan.