Brug-traject

Ambulante Ondersteuning

Brug-Traject

De jeugdzorg staat onder druk en helaas zijn de jeugdigen en hun ouders hier vaak de dupe van. Door lange wachtlijsten op het speciaal onderwijs (SO) of kinderdagcentra zien wij dat kinderen steeds meer en langer thuis komen te zitten. Voor deze groep is continuïteit in de zorg van essentieel belang. Wij van C2C bieden daarom ter overbrugging ambulante ondersteuning aan ouders en kinderen van 3 t/m 12 jaar waarbij sprake is of vermoeden van autisme (ASS) en/of een licht verstandelijke beperking (LVB). Dit traject bieden wij tot dat er een plek vrijkomt voor u en/ of uw kind bij een school, kinderdagcentrum of anderepassende organisatie. De ambulante begeleiding wordt zoveel mogelijk op maat vormgegeven op basis van de situatie en de hulpvraag. Wij betrekken hierbij zoveel mogelijk het systeem en het netwerk met het oog om de zelfredzaamheid van het kind(eren) en ouder(s) te vergroten.

Deze ondersteuning kan op verschillende manieren worden aangeboden:

• Eén op één begeleiding (begeleider-kind)
• Trainingen
• Ontlasten van ouders.
• Het aanleren van vaardigheden die van belang zijn bij het bieden van structuur en duidelijkheid.
• Observatie
• Advies, feedback en ondersteuning op het gebied van opvoeding.

Heeft u nog vragen over bovenstaande in relatie tot uw specifieke situatie
schroom dan niet om telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen voor
een vrijblijvend gesprek.