Intake & advies

ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4
pragmatisch aanpak

Hoe werkt de hulpverlener binnen Care2Connect?

Intake
Bij alle cliënten die worden aangemeld zal er gestart worden met een kennismaking tussen de hulpverlener en cliënt. Deze kennismaking wordt vanuit Care2Connect bij alle voorkeur gedaan onder het gezelschap van alle betrokkenen binnen het systeem die een directe relatie hebben met de cliënt. Hierbij kun je denken aan een ouder, doorverwijzer, vrienden/familieleden etc.

Tijdens deze kennismaking zal er gebruik worden gemaakt van een intakeformulier waarin de gezamenlijke doelen worden opgesteld. Hierin wil Care2Connect ook de regie bij de cliënt neerleggen om duidelijk weer te geven dat hij of zij wel degelijk een eigen inbreng heeft gedurende het traject. Om kleinering te voorkomen en om de eigen verantwoordelijkheid te stimuleren. De cliënt staat ten alle tijden centraal en zal zich op zijn gemak moeten voelen.

Start traject
Nadat de intake is voltooid zal de hulpverlener van start gaan met de analyserende fase van het traject. Zoals eerdergenoemd zal de hulpverlener regie verlenen aan de cliënt en deze hier zo veel mogelijk in ondersteunen de juiste keuzes te maken. Dit doet de hulpverlener altijd met onderbouwing om ervoor te zorgen dat de cliënt zal begrijpen waarom er bepaalde keuzes wel of niet worden gemaakt. De doelstelling van het neerleggen van de regie bij de cliënt omvat zowel het creëren van een goed gevoel als het stukje bevorderen van zelfstandigheid. De cliënt leert omgaan met sociale aspecten die zowel positief als negatief kunnen worden ervaren en vindt hierin een balans met de juiste ondersteuning. Vervolgens gaat de hulpverlener aan de slag met de opgestelde doelen die gezamenlijk zijn geformuleerd. De hulpverlener motiveert de cliënt om zijn doelen te behalen en complimenteert hem/haar bij alle aspecten wat als positief kan worden ervaren.

Verslaglegging
Gedurende het traject zal er uiteraard gerapporteerd moeten worden waarin de inhoudelijke aspecten terug te vinden zijn. Wij hanteren een procesmatig rapportagesysteem waarin de hulpverleners wekelijkse verslagleggingen opstellen en opsturen naar de desbetreffende personen die de casus beheren. Hiermee willen wij de voortgang en ontwikkelingen van de begeleiding zichtbaar maken waarna eenieder op de hoogte is van de gemaakte progressie/terugval. Naast de wekelijkse verslaglegging worden er ook evaluaties en eindverslagen opgesteld en ingediend.

Contact
Wij streven ten alle tijden naar het houden van korte lijnen met alle betrokkenen van de cliënt. Wij achtten communicatie als een van de belangrijkste elementen binnen het traject en behouden goed contact betreffende alle hoofdlijnen die van toepassing zijn. Hiernaast onderhoudt de hulpverlener nauw contact met de coördinator van het project om het traject in goede banen te kunnen leiden.

Pragmatisch en doelgericht
Opgeleid personeel
U staat centraal bij C2C
Professioneel advies
1 +
Popular Coach
1 +
Our Advisors
1 +
Video Tutorials
1 +
Student Reviews
Bij Care2Connect

Staat u centraal

Care2Connect bied trainingen die die op maat zijn ontwikkeld, maar variëren van trainingen die gebaseerd kunnen zijn op een specifiek individu of tot meer ‘’algemene’’ trainingen.
Business Consulting
Career Development
Financial Solutions
about-video-top
Our professionals

Meet Our Professinoal Team Members

team1

Wallace D. Grace

Coach Teacher
team2

Evan A. Ethridge

Coach Teacher
team3

Marcus L. Duncan

Coach Teacher
team4

Paul B. Gilliland

Coach Teacher
team5

Donald T. Lewis

Coach Teacher
team6

Allan J. Sumlin

Coach Teacher
team7

Gracie T. Evans

Coach Teacher
team8

David S. Hudson

Coach Teacher
Our Testimonials

What’s Our Clients About Us

We understand the importance of approaching each work integrally and believe in the power of simple.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)