Hoe werken wij?

ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4
hoe werken wij?

Elk project is een nieuwe uitdaging

Integrale proces coördinatie
Binnen elk project stelt Care2Connect een coördinator aan die ervoor zorgt dat het project in goede banen wordt geleid en monitort deze nauwkeurig. De coördinator ontfermt zich over het personeel die actief is binnen het desbetreffend project en biedt ondersteuning aan de hulpverleners indien nodig. Hiernaast verzorgt de coördinator voor alle middelen waar het personeel van moet worden voorzien als bijv., intake/evaluatie/formulieren, contactgegevens en zo nodig vervoersmiddelen. De coördinator draagt/zorgt voor een warme overdracht van aangemelde trajecten zodat de hulpverlener goed voorbereid aan het traject zal starten. Tevens is er op afstand en bij aanvraag ook op locatie een gedragswetenschapper beschikbaar voor eventuele inhoudelijke adviezen en of aansturingen.

Casuïstiek
Eens in de twee weken vindt er een casuïstiek overleg plaats op eigen locatie waarin alle medewerkers aanwezig zijn. Binnen dit overleg worden de knelpunten besproken waarin de medewerkers mogelijk in worden gestagneerd bij de voortgang van een traject. Wij bieden hierin de mogelijkheid om met elkaar te sparren en eventuele ondersteuning op praktisch vlak. Hierbij kun je denken aan het delen van het netwerk voor doeleindes die aan kunnen sluiten bij een traject. Voorbeelden hiervan zijn: Werkgelegenheid, stageplekken, scholing etc. Persoonlijke informatie omtrent casussen worden overigens niet gedeeld tijdens deze overleggen. Deze worden enkel besproken met de betrokkenen partijen, coördinatoren en gedragswetenschapper conform de AVG wetgeving.

Ontwikkeling hulpverleners
Care2Connect zou graag ruimte willen bieden aan personeel om zichzelf te kunnen ontwikkelen op professioneel vlak. Hierin willen wij graag investeren in personeel door middel van trainingen en intervisies aan te bieden die door externe organisaties kunnen worden uitgevoerd. Tevens vinden wij het van belang dat de werknemers de benodigde SKJ-punten behalen en hun kennis uitbreiden. De kosten van de trainingen zullen dan worden gedragen door de organisatie, het personeel zal hier geen eigen bijdrage in hebben. Daarnaast fungeren de coördinatoren als vertrouwenspersonen voor de werknemers en is er een gedragswetenschapper binnen de organisatie actief.

Pragmatisch en doelgericht
Opgeleid personeel
U staat centraal bij C2C
Professioneel advies
1 +
Popular Coach
1 +
Our Advisors
1 +
Video Tutorials
1 +
Student Reviews
Bij Care2Connect

Staat u centraal

Care2Connect bied trainingen die die op maat zijn ontwikkeld, maar variëren van trainingen die gebaseerd kunnen zijn op een specifiek individu of tot meer ‘’algemene’’ trainingen.
Business Consulting
Career Development
Financial Solutions
about-video-top
Our professionals

Meet Our Professinoal Team Members

team1

Wallace D. Grace

Coach Teacher
team2

Evan A. Ethridge

Coach Teacher
team3

Marcus L. Duncan

Coach Teacher
team4

Paul B. Gilliland

Coach Teacher
team5

Donald T. Lewis

Coach Teacher
team6

Allan J. Sumlin

Coach Teacher
team7

Gracie T. Evans

Coach Teacher
team8

David S. Hudson

Coach Teacher
Our Testimonials

What’s Our Clients About Us

We understand the importance of approaching each work integrally and believe in the power of simple.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)